ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ MMSI TELECOM


  • Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει από το νόμο έγκυρη άδεια MMSI/ραδιοφώνου επί του σκάφους. Μπορούμε να κανονίσουμε την άδεια σας MMSI/ραδιοφωνικής άδειας Ισπανίας όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή στη σημαία της Ισπανίας. Η άδεια MMSI καλύπτει το VHF Radio, το ραντάρ, το AIS, το epirb, τον αναμεταδότη και το ραντάρ και εκχωρεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

  • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια ραδιοφώνου της Ισπανίας MMSI για τους πελάτες μας. Το κόστος κοστίζει 135 £, - σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγγραφή σημαίας ή 175 £, - εάν το παραγγείλετε μόνοι σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  • Αντίγραφο του εγγράφου νηολόγησης του σκάφους
  • Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας
  • Αντίγραφο άδειας ραδιοφώνου ή άδειας σταθμού
  • Κατάλογος του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο σκάφος

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μείνε συνδεδεμένος