MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Испания, когато кандидатствате за регистрация под флага на Испания. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио MMSI за Испания за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от регистрационния документ на лодката
  • Копие от паспорт/лична карта
  • Копие от лиценз за радио или станция
  • Списък на оборудването, инсталирано на борда

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани